నంది అవార్డు ఉత్తమ నటులు

actors nandi award list,nandi awards best actors,nandi award winners list,nandi award for best actors winners

01 ప్రభాస్ (2013)
02 నాని (2012)
03 మహేష్ బాబు (2011)
04 బాలకృష్ణ (2010)
05 దాసరి నారాయణ రావు (2009)
06 రవితేజ (2008)
07 వెంకటేష్ (2007)
08 నాగార్జున (2006)
09 మహేష్ బాబు (2005)
10 రాజేంద్ర ప్రసాద్ (2004)
11 మహేష్ బాబు (2003)
12 చిరంజీవి మరియూ నాగార్జున (2002)
13 బాలకృష్ణ (2001)
14 జగపతి బాబు (2000)
15 వెంకటేష్ (1999)
16 వెంకటేష్ (1998)
17 నాగార్జున (1997)
18 జగపతి బాబు (1996)
19 వెంకటేష్ మరియూ నరేష్ (1995)
20 అక్కినేని నాగేశ్వర రావు (1994)
21 జగపతి బాబు మరియూ సుమన్ (1993)
22 చిరంజీవి (1992)
23 దాసరి నారాయణ రావు (1991)
24 రాజేంద్ర ప్రసాద్ (1990)
25 కమల్ హాసన్ (1989)
26 వెంకటేష్ (1988)
27 చిరంజీవి (1987)
28 కమల్ హాసన్ (1986)
29 మురళి మోహన్ (1985)
30 కృష్ణం రాజు (1984)
31 కమల్ హాసన్ (1983)
32 అక్కినేని నాగేశ్వర రావు (1982)
33 ప్రభాకర్ రెడ్డి (1981)
34 ప్రభాకర్ రెడ్డి (1980)
35 గోకిన రామ రావు (1979)
36 హేమ సుందర్ (1978)
37 కృష్ణం రాజు (1977)

Back To Top